Park na Račianskom mýte – sumarizácia návrhov

Do 7.októbra sme od vás dostávali pripomienky a návrhy, ako by mal vyzerať park na Račianskom mýte. Vaše podnety sme zosumarizovali a ponúkame vám ich na prečítanie. Ďakujeme, že ste sa do diskusie zapojili.

 

Čo chceme v parku na Račianskom mýte

 • minimalizovať zastavanosť parku – aj nové návrhy by mali udržať súčasný stav zelene, resp. ju ešte zveľadiť.
 • hodnotou je vysoká, aj náletová zeleň
 • lipy kopírujú pôvodné stromoradia v cintorínoch
 • zabezpečiť, aby bol park multigeneračný, teda slúžil všetkým
 • zónovanie – aby park slúžil na rôzne aktivity vrátane športových
 • ohradenie detského ihriska
 • zabezpečiť správcu parku
 • treba riešiť aj širšie prostredie parku – po predaji školského dvora študenti využívajú park (najmä ihrisko) ako športovisko, čím sa obmedzuje jeho využívanie obyvateľmi
 • vyzvať poslancov, aby sa zaviazali chrániť park + navrhnúť zmenu územného plánu
 • napojiť komunikácie na ostatné zóny – prechody riešiť v širšom kontexte
 • Riešiť cyklistov, detské bicykle, stojany – cyklistickú infraštruktúru
 • spojiť park so Starým Mestom – cyklotrasou
 • vyhradený priestor pre voľný pohyb psov
 • administratívne riadenie pohostinstiev upraviť tak, aby bol primárnou funkciou park
 • riešiť bufet Koliesko – vytvoriť dôstojné zázemie pre mamy a deti
 • mohli by sa preriediť kríky pri futbalovom ihrisku – sú v nich injekčné striekačky a ihly
 • chýbajú športové prvky pre staršie deti (futbal a basketbalové ihrisko je OK, ale treba dodať nové)
 • častejšie hliadkovanie mestskej polície
 • skultúrniť blízke pohostinstvá
 • udržiavané trávnaté prispôsobiť pre hry s lietajúcim tanierom, prípadne na bedminton
 • zapracovať zmeny do územného plánu
 • vypracovať požiadavky na údržbu parku po jeho rekonštrukcii
 • je potrebné vydláždiť vychodené chodníky cez trávu
 • treba obnoviť zašlú krásu pergol
 • opraviť chodníky

 

Čo nechceme v parku na Račianskom mýte

 • minimalizovať zastavanosť parku – aj nové návrhy by mali udržať súčasný stav
 • opití ľudia nie sú dobrým vzorom pre deti; na lavičkách sa stretávajú asociáli, bezdomovci
 • nebezpečné herné prvky bez certifikácie EÚ – napr. betónové skruže – vláčik
 • fajčenie
 • psy; mačacie a psie exkrementy
 • nefunkčné riešenie chodníkov, nevhodne použitý materiál, krížom prešlapané skratky
 • veľké deti na hojdačkách, mali by mať svoje herné prvky adekvátne k ich veku
 • parkovanie áut v parku (pozor zároveň na bezbariérový prístup)
 • ihly a striekačky v kríkoch
 • sochy (Sputnik, kôň a i.)
 • Zanedbaný ružový sad (menil sa pred 4-5 rokmi, teraz je celý zarastený)
 • zadná časť parku nie je využívaná aj kvôli hluku, ide o územia bývalých cintorínov, treba rokovať s cirkvami
 • zelené lavičky, ktoré sa vraj nedajú opraviť, len nahradiť novými
 • každý štvrtok tu Nota bene stravuje bezdomovcov, zostáva veľký neporiadok
 • odstrániť lavičky a betónové múriky, ktoré lemujú asfaltový chodník smerom priamo od fontány k detskému ihrisku (kvôli bezdomovcom)
 • výstavba v okolí parku

 

Čo chýba v parku

 • altánok, prípadne hudobný pavilón, či letnú čitáreň
 • zázemie pre mamičky, možnosť prebaliť deti; krytá zóna pre deti
 • využitie vody z Malých Karpát – atrakcie, zlepšenie mikroklímy. Park sa môže stať príkladom udržateľnosti, vzorom.
 • odhlučnenie od križovatky – pomocou valu alebo zelene (riešiť tak, aby sa hluk pohlcoval a nevracal k ľuďom, čo bývajú na Šancovej)
 • bezpečnosť – oplotenie, strážna služba; dozor
 • osvetlenie
 • pripomienky histórie – tabule, artefakty (Račianske mýto – kedysi tu vyberalo mýto)
 • náučná, ekovýchovná funkcia – tabuľky s označením stromov, búdky pre vtákov
 • bezbariérový prístup
 • 1 bránka na futbalovom ihrisku
 • verejné toalety
 • pitná fontánka
 • nové lavičky
 • nové preliezky, aby boli predovšetkým bezpečné
 • chýbajú nejaké športové prvky pre staršie deti a dospelých
 • na okrajoch postaviť steny pre legálne grafity
 • malé pódium pre deti
 • zaviesť otváracie hodiny napr.: od 6.hod – 22.hod.
 • aspoň dva stoly na stolný tenis a náradie na športovanie
 • iné typy preliezok pre staršie deti
 • postavenie decentného oplotenia
 • vyhradiť špeciálny menší priestor na venčenie psov
 • väčšina obslužných objektov (verejné toalety, kaviareň, čajovňa, občerstvenie…) by mali byť pod povrchom zeme a bezbariérovo riešené
 • minigolf
 • užitočné vybudovať verejné podzemné parkovisko
 • ďalšie hry ako petang
 • bludisko zo strihaných zelených kríkov
 • vybudovanie priestoru na grilovanie s altánkom a posedením
 • fontány pre deti, večer s farebným osvetlením
 • špeciálna atrakcia – vyhliadková veža, alebo lávka v korunách stromov
 • výsadba pamätných stromov
 • dozor na detskom ihrisku
 • zatrávniť betónové ihrisko, aby sa dalo využívať na futbal
 • potrebný obchôdzkár
 • vymeniť piesok na pieskovisku a zatieniť ho, aby doň nepadali listy zo stromov

 

Čo treba vedieť o parku

 • park má dôležitosť, presahujúcu význam Nového Mesta
 • park nekončí posledným obrubníkom – dôležitá je ochranná zóna
 • park je sčasti v cirkevnom majetku,
 • dočasné stavby na kraji parku boli zlegalizované
 • pripravujeme návrhy riešenia parku, ktoré koncom roka odprezentujeme
 • výstavba hotela na Mikovíniho sa už raz zastavila vďaka petícii občanov.
 • v územnom pláne je aj na území parku vyznačená výstavba; je však možné ísť cestou zmien a doplnkov ÚP a podať návrhy na zmenu
 • park sa rozkladá na území bývalého Blumentálskeho cintorína
 • zelený pás medzi cestným telesom Račianskej ulice až po úroveň pobočky banky zakrýva bývalý vojenský cintorín z obdobia 1.svetovej vojny.
3x komentované

3x reagované na “Park na Račianskom mýte – sumarizácia návrhov”

 1. dusan 12. December 2011 o 9:07 #

  Park na Račianskom Mýte vytvoril človek a človek ho musí udržať, aby ostal parkom. Primárne nesúhlasím s tým, aby v parku bola žiaduca akákoľvek náletová zeleň. Mestský park je predovšetkým antropogénnym prvkom a je nutné ho tak aj zachovať. Náletová zeleň môže mať hodnotu, ale len do tej miery, v akej nenarúša celkovú koncepciu riešenia parku, ako umelo vytvorenej plochy. Treba rozlišovať medzi lesoparkom akým je Horský park a parkom v centre obytnej štvrte, ktorý vytvoril človek a cielene sa o neho stará. Preto, pokiaľ ide o náletovú zeleň, je potrebné selektovať, v rámci rekonštrukcie parku, len exempláre takej hodnoty, ktoré dokážu hodnotne dotvoriť celý park, v kombinácii s existujúcou zeleňou a plánovanou novou výsadbou a je nevyhnutné zabrániť, aby do parku ďalej prenikala nová náletová zeleň, ktorá narúša celkovú koncepciu.

 2. ata 12. December 2011 o 20:53 #

  Suhlasim. Park rozhodne potrebuje viac stalozelenych stromov, nakolko premavka na Racku kazdym rokom stupa.

 3. dusan 13. December 2011 o 13:30 #

  Stálo zelené stromy sú vhodné nie len z dôvodu schopnosti vytvoriť, v porovnaní s opadavými stromami, efektívnejšiu, viac-menej trvalú protiprachovú a protihlukovú bariéru, ale aj z dôvodu ich vhodnosti a nenahraditeľnosti z pohľadu krajinotvorby. V kompozícii vytvárajú vhodné pozadie pre iné rastliny a solitérne kusy dotvárajú miesto tak, že kompozícia môže byť neopakovateľná a tým vzácna. Dajme preto našim parkom osobitosť! Osobitosť nie len v stvárnení prvkov neživých, ale najmä a práve prvokov živých. Som názoru, že neživé prvky v parku, akým by park na Račianskom Mýte mal byť, by nemali ísť na úkor prvkov živých a to ani čo do objemu, ani čo do stvárnenia. Neživý prvok by mal v tomto prípade zdôrazňovať funkciu a estetiku živého prvku, ktorý treba brať ako primárny.

Komentuj

Musíš byť prihlásený , aby si mohol komentovať.