Vitajte na stránke o budúcnosti parku na Račianskom mýte, prezrite si pracovné návrhy študentov, diskutujte o nich, hlasujte! Návrhy a diskusia o nich budú východiskom pre verejnú súťaž, s ktorou oslovíme profesionálne architektonické kancelárie. Potrebujeme poznať váš názor, aby park po revitalizácii bol aj pre vás príjemným miestom na relax, stretnutie s priateľmi či športovanie.
Rudolf Kusý, starosta MČ Bratislava - Nové Mesto

Na Račku sa opäť dá hrať futbal

Na športovisku na Račianskom mýte sa opäť dá hrať futbal. V týchto dňoch tam totiž pribudli na základe iniciatívy starostu mestskej časti Rudolfa Kusého dve futbalové bránky. Pracovníci EKO – podniku jednu bránku opravili, druhú sami vyrobili.

0 komentárov

Náš web vás zaujal. Ďakujeme

Záujem o budúcnosť jedného z najobľúbenejších parkov – na Račianskom mýte – prerástol hranice Nového Mesta, ale aj Bratislavy. Dôkazom je špeciálna webová stránka racko.zanovemesto.sk, ktorú mestská časť spustila len pred dvomi mesiacmi. Za ten čas sa na nej rozprúdila diskusia a hlasovanie za architektonické návrhy riešení, ktoré vypracovali študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity [...]

3x komentované

Brigáda v parku na Račianskom mýte

0 komentárov

Trápi nás, ako vyzerá park na Račianskom mýte

V 18 storočí starousadlíci vybudovali na poliach a vinohradoch predmestie Blumentál, kde postupne vyrástla fara a dva cintoríny. V 60. rokoch 20. storočia cintoríny zrušili a po úprave priestorov samospráva sprístupnila verejnosti centrálny park – park na Račianskom mýte. Dnes je jedným z mála zelených miest v Bratislave a jeho bohatú históriu parku pripomína ja [...]

2x komentované

Park na Račianskom mýte – sumarizácia návrhov

Do 7.októbra sme od vás dostávali pripomienky a návrhy, ako by mal vyzerať park na Račianskom mýte. Vaše podnety sme zosumarizovali a ponúkame vám ich na prečítanie. Ďakujeme, že ste sa do diskusie zapojili.   Čo chceme v parku na Račianskom mýte minimalizovať zastavanosť parku – aj nové návrhy by mali udržať súčasný stav zelene, [...]

3x komentované

Čo si občania želajú v parku na Račianskom mýte

Odborníci, ktorí budú pripravovať nový obraz parku na Račianskom mýte, získajú vďaka aktivitám občianskeho združenia Za Bratislavu – Nové Mesto podrobné pracovné podklady. Vzišli zo stretnutia a ďalších pripomienok obyvateľov priľahlého územia, ktorí park považujú za svoj, hoci jeho význam v rámci hlavného mesta je nepomerne väčší. Požiadavky občanov zhrnula a roztriedila moderátorka nedeľnej parkovej [...]

1 komentár

Výsledky diskusie o parku na Račianskom mýte

Zverejňujeme zápisnicu výsledkov verejnej diskusie o parku na Račianskom mýte. Zápisnicu zhotovila facilitátorka verejnej diskusie, pani architektka Zora Paulíniová: Témy z verejného stretnutia 5. septembra 2010, Park na Račianskom mýte   Park na Račianskom mýte má dôležitosť, presahujúcu význam Nového mesta. Nekončí posledným obrubníkom, ale plynulo naväzuje na iné zelené zóny a pešie trasy v [...]

0 komentárov